Select Language: de fr en it ru es pl se nl tr cn
Select Currency:
Groupon

Doctortitel kopen | MLDC

Op deze pagina's willen wij u informatie over ons instituut geven en u laten zien hoe u een doctortitel kunt kopen. U hebt hier zowel de gelegenheid om informatie te vinden over het gebruik van een doctortitel als om een beoogde doctortitel te kopen. Let er vooraf alstublieft op dat het gaat om titels als kerkelijke eredoctor, niet om daadwerkelijke academische titels of een academische graad.

Van harte welkom bij de 

Miami Life Development Church

 

Let op:
Dit is de gelegitimeerde internetpagina van de kerk die officieel door het MCLD in Europa wordt vertegenwoordigd. Onze activiteiten concentreren zich voornamelijk op het feit dat u hier een titel als doctor kunt kopen, evenals een titel als ereprofessor, en de weergave van de daarbij betrokken gerechtelijke aspecten.

 

Doctortitel kopen?

Kan een academische graad zoals een doctortitel gekocht worden? Dat vraagt u zich nu wellicht af. Daarop kunnen wij alleen maar een ontkennend antwoord geven, want een academische doctortitel is niet te koop voor al het geld van de wereld. Als u een dergelijke titel wilt voeren, is een studie met het afsluitende schrijven van een dissertatie die vervolgens (hopelijk) tot promotie leidt, onvermijdelijk voor u. In Europa beschikken uitsluitend universiteiten en daarmee gelijk gestelde Hoge Scholen over het recht van promotie.

Dat ziet er een beetje anders uit bij kerkelijke eredoctoraten (h.c.). Deze zijn evenmin te koop, maar ze kunnen u als eerbetoon worden verleend, wat verduidelijkt wordt door de toevoeging “h.c.“ (honoris causa). Wij verlenen u deze titel als dank voor een donatie aan onze kerk. Hier kunt u derhalve deze doctortitel verwerven.

De kerkelijke eredoctortitel mag u ook in Europa voeren. Daarbij is doorslaggevend dat de uitkerende instantie in het buitenland in haar land van oorsprong beschikt over het recht om de titel toe te kennen. Dat is op ons van toepassing, aangezien het bij de rechtsvorm van onze kerk, het MLDC gevestigd in Florida, gaat om een geregistreerde non-profit-organisatie. Ons oogmerk is de organisatie van een kerkelijke geloofsgemeenschap, hetgeen duidelijk blijkt uit onze grondbeginselen.

Bij aanschaf van een doctortitel bent u eredoctor van het MLDC en wordt van u verwacht dat uw handelen uitgaat van de overtuiging een persoonlijke, morele verantwoordelijkheid ten opzichte van uw medemensen te hebben en een geëngageerde, moedige rol als voorbeeldfiguur te spelen. 

Als u aan deze voorwaarden voldoet, zijn wij graag bereid u te benoemen tot eredoctor van het MLDC. 

(c) 2005 - 2012 The MLDC Institute
www.mldc-institute.net